درباره ما

درباره ما

شرکت آرمان تراز ثامن‌ با تکیه بر دانش و توان اساتید و دانشجویان نخبه رشته های مختلف دانشگاهی اقدام به ارائه خدمات در حوزه های مختلف مالی و مالیاتی ، اموزش، مشاوره کسب و کار و همچنین پشتیبانی انواع سایت با بهره گیری از نخبگان حوزه علوم رایانه نموده است. همچنین این شرکت در حوزه های مختلف خدماتی از جمله ارائه خدمات اداری ، کشاورزی ، صنعتی ، بازرگانی ،  اجرای طرح های ساختمانی ، پشتیبانی فنی و همچنین مشاوره مدیریتی ، انقعاد قرارداد پیمان با شرکت ها و بانکها و ادارات فعال در داخل و خارج از کشور می باشد.